• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Nebraska Wesleyan
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Central (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 1 1 1 1 1 2 2
2018 1 1 1 1 1 3 3
2017 1 1 1 2 1 2 2
2015 4 3 4 4 4 5 6
2014 5 6 6 6 6 7
2013 3 3 4 4 3 3 5
2012 1 2 2 2 3 3 3
2011 2 2 2 2 2 2 2
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total