• 2018 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Newbury
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
New England (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 32 27 27 28 27 30 28
2018 34 29 30 30 33 33 33
Summary forSubgroup- 2 records total
Summary forTeam- 2 records total