• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Ohio Wesleyan
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Great Lakes (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 5 9 8 7 7 8 8
2018 7 6 7 4 5 5 5
2017 6 5 5 5 5 5 4
2015 3 2 2 2 2 2 2
2014 3 2 2 2 3 2
2013 5 3 2 2 3 3 3
2012 5 7 4 5 4 4 3
2011 1 2 2 3 2 3 2
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total