• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Bethany (W.Va.)
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Mideast (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 45 44 45 41 42 42
2018 43 39 38 38 40 42 42
2017 45 34 35 36 35 36 36
2015 17 21 24 25 27 24 25
2014 36 34 35 35 39 38
2013 40 33 38 38 38
2012 36 36 37
2011 30 30 30 31 31
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total