• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Rutgers-Camden
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Atlantic (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 36 36 38 38 34 33 33
2018 32
2017 37
2015 37
2014 36
2013 28 28 30 30
2012 28 27 27
2011 18 17 17 17 19 18 19
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total