• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Rutgers-Newark
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Atlantic (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 27 20 20 21 20 26 24
2018 30 26 24 25 25 26 26
2017 20 20 25 27 26 26 26
2015 33 28 30 27 29 30 29
2014 27
2013 26 27 24 25 26 25 26
2012 33
2011 19 20 21 21 27 26 27
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total