• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Bowdoin
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
New England (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 3 3 3 3 6 6 7
2018 10 9 9 13 13 13 14
2017 18
2015 3 3 4 7 8 5 6
2014 4 5 6 6 6 7
2013 4 5 6 6 6 9 8
2012 5 6 6 7 7 7 5
2011 5 7 7 6 6 6 6
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total