Displaying 1 - 1 of 1
Suffolk
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
New England (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 21 22 22 22 21 24 23
Summary forSubgroup- 1 records total
Summary forTeam- 1 records total