• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
SUNY Cortland
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Atlantic (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 5 11 11 11 11 11 11
2018 11 17 19 17 20 19 20
2017 6 10 9 10 10 11 11
2015 4 3 3 3 3 2 3
2014 2 2 2 2 2 3
2013 1 2 1 1 1 1 1
2012 1 2 2 2 2 2 2
2011 3 4 6 5 5 5 4
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total