• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
SUNY Geneseo
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Atlantic (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 1 1 1 1 1 1 1
2018 2 2 2 1 1 1 1
2017 3 2 2 2 2 1 1
2015 13 10 11 11 11 8 9
2014 6 11 14 14 14 7
2013 7 5 7 5 7 4 5
2012 9 5 6 6 6 6 6
2011 10 3 4 8 9 10 10
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total