• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
SUNY Oneonta
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Atlantic (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 24 26 28 28 30 24 25
2018 25 22 21 21 21 22 22
2017 10 8 7 9 8 7 7
2015 9 7 12 8 10 6 6
2014 10 14 9 11 11 13
2013 15 18 16 17 18 17 18
2012 5 9 10 8 9 10 11
2011 7 9 9 7 7 7 8
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total