• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
SUNY Oswego
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Atlantic (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 17 15 17 17 17 17 17
2018 22 21 20 20 18 20 18
2017 28 27 23 23 23 20 22
2015 24 26 28 29 28 26 26
2014 26 20 22 22 21 17
2013 25 17 14 15 17 18 17
2012 27 23 22 23 23 23 23
2011 30 26 27 28 32 29 29
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total