• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
SUNY Plattsburgh
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Atlantic (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 7 10 9 9 9 8 7
2018 14 11 13 12 12 12 12
2017 13 13 15 14 14 13 14
2015 14 13 16 14 17 17 17
2014 22 19 23 23 23 24
2013 23 12 9 14 13 10 13
2012 17
2011 14 14 13 11 17 16 16
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total