• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Susquehanna
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Mideast (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 22 18 20 19 22 19 18
2018 26 18 24 27 31 31 32
2017 30 28 31 31 28 28 26
2015 7 9 8 9 12 12 12
2014 10 8 7 5 5 3
2013 8 7 8 8 13 14 14
2012 14 15 17 21 21 18 20
2011 8 9 10 10 10 12 12
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total