• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Washington (Mo.)
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Midwest (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 3 2 1 1 1 1 1
2018 3 4 3 2 4 4 3
2017 1 1 1 2 1 1 1
2015 5 4 6 5 4 4 5
2014 7 9 12 9 7 5
2013 4 5 4 4 4 4 3
2012 3 4 4 2 3 2 2
2011 13 9 10 11 11 11 11
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total