• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Wellesley
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
New England (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 25 28 29 30 31 28 29
2018 32 32 32 32 32 31 31
2017 17 16 18 16 17 18 16
2015 18 18 14 15 15 15 15
2014 29 27 21 23 24 24
2013 14 14 19 19 18 19 20
2012 19 19 18 17 19 17 17
2011 13 17 15 12 9 10 11
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total