• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Wesleyan (Conn.)
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
New England (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 4 5 7 8 8 9 9
2018 15 15 16 17 15 15 16
2017 12 13 14 17 16 16 17
2015 5 6 8 13 9 10 9
2014 14 13 12 11 11 13
2013 13 19 17 17 10 12 13
2012 20 18 17 18 17 19 18
2011 27 20 21 21 21 22 22
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total