• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Coast Guard
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
New England (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 18 12 15 10 12 12 10
2018 13 10 11 10 10 12 10
2017 24 18 19 19 20 20 20
2015 25 21 18 20 19 21 22
2014 23 15 16 18 17 18
2013 21 21 15 15 17 18 17
2012 23 21 20 20 20 20 20
2011 26 23 22 22 22 21 23
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total