• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Concordia Moorhead
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Central (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 18 10 10 12 13 13 13
2018 22 23 20 20 22 21 22
2017 15 8 10 9 12 11
2015 15 11 13 15 15 11
2014 12 10 14 14 17
2013 4 6 7 6 7 7
2012 6 5 8 7 11 9
2011 16 7 13 13 17 16
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total