• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Emmanuel (Mass.)
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
New England (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 37 38
2018 23 21 22 22 22 23 23
2017 36 33 34 34 33 33 33
2015 32 28 26 25 27 28 28
2014 36 30 32 31 34 33
2013 30 31 26 26 27 27
2012 29 28 28 29 29 29 29
2011 24
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total