• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Gwynedd-Mercy
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Mideast (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 33 34 23 22 19 15 16
2018 19 14 15 14 14 16 17
2017 14 15 14 13 14 13 13
2015 19
2014 6 7 8 8 9 11
2013 15 21 23 19 21 24 22
2012 27 26 26 29 32 34 34
2011 13 17 18 22 21 26 26
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total