• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
John Carroll
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Great Lakes (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 3 3 4 3 4 3 3
2018 5 4 8 8 8 8 8
2017 5 6 13 9 12 11 14
2015 16 21 22 22 24 23 23
2014 6 6 7 7 7 7
2013 7 13 21 15 18 23 27
2012 9 11 15 13 14 14 17
2011 29 27 21 24 27 25 26
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total