• 2011 - 2019
Displaying 1 - 1 of 1
Baldwin Wallace
Women's Indoor Track & Field
Regional TFRI: Track & Field Rating Index
NCAA DIII
Great Lakes (NCAA DIII)
Year PreS Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 FINAL
2019 4 4 3 4 3 4 4
2018 12 8 9 9 9 10 10
2017 12 8 14 7 8 9 10
2015 14 6 5 4 5 4 4
2014 5 4 3 3 2 3
2013 10 5 4 6 4 4 5
2012 4 4 3 3 1 3 4
2011 4 1 1 1 1 1 1
Summary forSubgroup- 8 records total
Summary forTeam- 8 records total