Collection:  510
Men's Cross Country
Regional Coaches' Rankings
NCAA DI
2018
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Iowa State
1
1
1
1
1
1
1
1
Bradley
5
5
4
4
7
4
4
2
Tulsa
6
6
5
5
4
3
3
3
Oklahoma State
2
2
2
2
2
2
2
4
Minnesota
4
4
3
3
3
5
6
5
Kansas
7
7
7
7
5
8
7
6
Iowa
8
8
9
9
9
6
5
7
Nebraska
9
9
10
10
10
10
9
8
Illinois State
12
12
8
8
8
9
8
9
South Dakota State
11
11
12
12
11
11
10
10
Illinois
3
3
6
6
6
7
12
11
Eastern Illinois
15
14
12
Missouri
10
10
11
11
12
12
11
13
Saint Louis
13
13
14
Drake
13
15
15
Loyola-Chicago
16
Kansas State
17
Wichita State
14
14
14
14
14
14
18
Northern Iowa
19
Oklahoma
13
13
13
13
15
20
North Dakota State
21
Southern Illinois
22
SIUE
23
Illinois Chicago
24
UMKC
15
15
15
15
25
South Dakota
26
Southeast Missouri
27
Creighton
28
DePaul
29
Western Illinois
30
North Dakota
31
Summary for Sublist - 31 records total
2017
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Iowa State
2
2
2
3
3
3
1
1
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
2
2
Tulsa
4
4
4
4
5
6
6
3
Illinois
3
3
3
2
2
4
3
4
Minnesota
5
5
5
5
4
2
4
5
Bradley
7
7
7
7
12
7
5
6
UMKC
14
14
14
14
9
9
9
7
Nebraska
13
7
8
7
8
Missouri
9
10
12
9
8
10
11
9
Kansas State
14
12
12
10
Iowa
11
12
10
12
6
5
8
11
Illinois State
15
15
15
15
15
12
South Dakota State
8
8
8
10
11
11
10
13
Oklahoma
10
11
11
11
14
Wichita State
12
9
9
8
13
15
14
15
Drake
14
16
Loyola-Chicago
17
Kansas
6
6
6
6
10
18
North Dakota State
13
19
South Dakota
20
Saint Louis
13
13
13
15
13
21
Eastern Illinois
22
Southern Illinois
23
DePaul
24
North Dakota
25
SIUE
26
Creighton
27
Southeast Missouri
28
Summary for Sublist - 28 records total
2016
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
1
1
Tulsa
3
3
3
3
3
3
3
2
Illinois
4
4
4
5
5
7
7
3
Iowa State
5
5
5
2
2
2
2
4
Bradley
7
7
7
7
7
4
4
5
South Dakota State
8
8
8
8
8
6
6
6
Minnesota
6
6
6
4
4
5
5
7
Kansas
9
9
9
9
9
10
9
8
Oklahoma
2
2
2
6
6
9
10
9
Missouri
11
11
11
11
11
8
8
10
Iowa
13
13
12
12
14
14
11
Saint Louis
15
12
12
12
UMKC
14
14
14
13
Wichita State
10
10
10
10
10
11
11
14
Nebraska
12
12
12
13
13
13
13
15
Eastern Illinois
13
15
15
15
15
15
16
Loyola-Chicago
17
Kansas State
14
14
18
North Dakota State
19
Drake
20
Illinois Chicago
21
SIUE
22
DePaul
23
Creighton
24
North Dakota
25
South Dakota
26
Illinois State
15
DNP
Summary for Sublist - 27 records total
2015
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
1
1
Minnesota
3
3
3
4
6
5
5
2
Oklahoma
6
6
6
3
2
4
4
3
Tulsa
4
4
4
5
4
2
2
4
Iowa State
2
2
2
2
3
7
6
5
South Dakota State
9
8
8
9
11
6
9
6
Kansas
11
11
11
12
7
9
8
7
Illinois
5
5
5
6
5
3
3
8
Bradley
8
7
7
8
9
8
7
9
Wichita State
12
12
12
13
8
14
14
10
Missouri
14
14
14
7
10
10
10
11
Nebraska
12
11
12
12
Eastern Illinois
15
15
13
UMKC
14
Iowa
7
10
10
11
12
11
15
SIUE
16
North Dakota State
15
15
15
17
Illinois State
10
9
9
10
13
13
13
18
North Dakota
19
Loyola-Chicago
13
13
13
14
14
20
Kansas State
15
21
South Dakota
22
Saint Louis
23
Drake
24
DePaul
25
Creighton
26
Southern Illinois
15
DNP
Summary for Sublist - 27 records total
2014
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
1
1
Tulsa
2
2
2
2
3
2
2
2
Iowa State
3
3
4
5
5
4
4
3
Minnesota
8
8
8
4
4
5
7
4
Illinois
5
5
5
6
6
8
6
5
Oklahoma
4
4
3
3
2
3
3
6
Iowa
15
12
10
10
9
7
8
7
Southern Illinois
11
10
12
13
11
10
9
8
Bradley
14
11
9
9
10
9
10
9
Loyola-Chicago
13
14
15
14
10
Illinois State
12
13
14
15
13
12
11
Drake
12
Kansas
6
6
6
7
8
12
11
13
South Dakota State
10
15
14
14
14
Wichita State
11
11
12
11
13
15
North Dakota State
13
15
16
Missouri
7
7
7
8
7
6
5
17
Saint Louis
18
South Dakota
12
15
15
19
Nebraska
9
9
13
14
20
Eastern Illinois
21
SIUE
22
UMKC
23
Illinois Chicago
24
North Dakota
25
Kansas State
26
DePaul
27
Southeast Missouri
28
Oral Roberts
29
Summary for Sublist - 29 records total
2013
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
1
1
Tulsa
2
2
2
2
2
2
2
2
Iowa State
8
12
12
12
5
4
3
3
Oklahoma
7
10
10
4
3
3
4
4
Kansas
5
5
5
7
6
8
9
5
Minnesota
6
6
6
5
4
6
5
6
Illinois
3
3
3
3
8
5
6
7
Missouri
4
4
4
6
7
7
7
8
Nebraska
13
13
12
9
South Dakota State
12
11
11
10
10
11
10
10
Southern Illinois
9
7
7
8
9
9
8
11
South Dakota
13
14
12
Bradley
14
14
15
13
13
13
Iowa
11
9
9
11
11
10
15
14
Illinois State
13
13
14
14
15
12
15
Eastern Illinois
16
Loyola-Chicago
10
8
8
9
12
11
17
Wichita State
14
15
15
15
14
18
UMKC
19
North Dakota State
20
Saint Louis
21
Southeast Missouri
22
SIUE
23
North Dakota
24
Kansas State
25
Western Illinois
26
DePaul
27
Creighton
28
Oral Roberts
29
Drake
15
DNP
Summary for Sublist - 30 records total
2012
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
1
1
Oklahoma
2
2
2
2
2
2
2
1
Tulsa
3
4
4
4
3
3
3
3
Illinois
8
8
8
8
8
7
4
4
Missouri
6
6
6
6
5
8
5
5
Kansas
7
7
7
7
6
5
6
6
Minnesota
4
3
3
3
4
6
8
7
Iowa State
5
5
5
5
7
4
7
8
Southern Illinois
10
10
10
10
9
9
9
9
Loyola-Chicago
11
11
11
11
10
10
South Dakota State
15
11
12
12
12
12
11
11
South Dakota
15
12
Iowa
9
9
9
9
10
10
13
13
Wichita State
13
13
13
13
13
13
12
14
UMKC
12
15
14
15
Drake
11
12
14
14
16
Bradley
17
Eastern Illinois
15
14
18
Saint Louis
19
Western Illinois
20
Kansas State
21
DePaul
22
Southeast Missouri
15
15
23
North Dakota
14
24
Illinois Chicago
25
North Dakota State
14
26
Nebraska
15
27
SIUE
28
Creighton
29
Northern Iowa
14
DNP
Summary for Sublist - 30 records total
2011
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oklahoma
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tulsa
5
5
5
6
5
5
4
4
4
3
Minnesota
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Illinois
4
4
4
5
6
6
6
6
6
5
Iowa State
6
6
6
4
4
4
7
7
5
6
Missouri
13
13
13
13
7
7
Kansas
11
8
8
7
7
7
5
5
9
8
Iowa
7
7
7
8
8
8
10
10
15
9
Southern Illinois
9
11
10
9
9
9
8
8
8
10
Loyola-Chicago
15
13
13
13
14
14
15
15
14
11
Drake
12
9
9
12
12
12
9
9
10
12
UMKC
13
Nebraska
10
10
11
10
10
10
14
North Dakota State
14
15
15
15
12
15
Eastern Illinois
14
16
South Dakota State
8
12
12
11
11
11
12
12
13
17
Wichita State
15
15
11
11
11
18
Bradley
19
Illinois Chicago
13
14
14
14
14
20
Southeast Missouri
21
Kansas State
22
DePaul
23
Saint Louis
24
Creighton
25
Summary for Sublist - 25 records total
2010
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oklahoma
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tulsa
6
6
7
7
3
3
3
3
3
3
Minnesota
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
Illinois
8
8
6
6
6
6
5
5
5
5
Iowa State
3
3
3
4
5
5
6
6
6
6
Iowa
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
Southern Illinois
9
10
9
9
8
8
8
8
8
8
Nebraska
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
Kansas
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
South Dakota State
13
14
12
11
11
11
13
13
11
11
Illinois State
12
12
15
15
12
12
Northern Iowa
12
12
11
11
13
13
Missouri
11
11
15
15
12
12
14
14
Southeast Missouri
15
15
Drake
13
11
12
14
14
14
14
Loyola-Chicago
14
15
13
13
13
13
North Dakota State
15
15
Illinois Chicago
15
14
14
Summary for Sublist - 19 records total
2009
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
Oklahoma
2
Iowa State
3
Minnesota
4
Southern Illinois
5
Iowa
6
Tulsa
7
Nebraska
8
Kansas
9
Illinois
10
Missouri
11
Illinois State
12
South Dakota State
13
Loyola-Chicago
14
Illinois Chicago
15
Wichita State
16
DePaul
17
North Dakota State
18
Drake
19
Kansas State
20
Bradley
21
Southeast Missouri
22
Saint Louis
23
Eastern Illinois
24
Creighton
25
Summary for Sublist - 25 records total
2008
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
Minnesota
2
Tulsa
3
Iowa State
4
Missouri
5
Southern Illinois
6
Iowa
7
Kansas
8
Nebraska
9
Illinois
9
Illinois State
11
Southeast Missouri
12
Loyola-Chicago
13
Drake
14
DePaul
15
North Dakota State
16
Wichita State
17
South Dakota State
18
Illinois Chicago
19
Eastern Illinois
20
Western Illinois
21
Creighton
22
UMKC
23
Summary for Sublist - 23 records total
2004
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Minnesota
1
Missouri
6
Summary for Sublist - 2 records total
2003
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
Missouri
7
Summary for Sublist - 2 records total
2002
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Iowa
1
Missouri
8
Summary for Sublist - 2 records total
2001
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Minnesota
1
Missouri
18
Summary for Sublist - 2 records total
2000
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
Missouri
2
Summary for Sublist - 2 records total
1999
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Minnesota
1
Missouri
2
Summary for Sublist - 2 records total
1998
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
Missouri
4
Summary for Sublist - 2 records total
1997
Midwest (NCAA DI)
Team
PreS
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Final
Oklahoma State
1
Missouri
5
Summary for Sublist - 2 records total
Summary for Collection - 310 records total