Queen Harrison, Virginia Tech: 2010 The Bowerman (women’s award)