Sha’Carri Richardson, LSU: 2019 The Bowerman (women’s award)